Wanneer grind wordt getrommeld, wordt het oppervlak volledig rond. Dit soort keien wordt dikwijls gebruikt als ballast, om de dakbedekking van een plat dak op zijn plaats te houden. Deze methode spaart een deel van het montagewerk uit.

Vroeger werden keien wel eens gebruikt voor de extra UV-bescherming, maar met de huidige samenstelling van EPDM is dit enigszins achterhaald.

Daarnaast is er nog het esthetische aspect: keien en kiezels worden wel eens aangebracht op een dak dat zichtbaar is vanaf bepaalde punten in het gebouw.
In elk geval is rolgrind hier de beste keuze: rolgrind is afgerond en voorkomt zo beschadiging van de folie. Dit soort grind bestaat in vele varianten qua kleur en grootte, afhankelijk van de plaats waar het wordt ontgonnen.