EPDM Solutions en ESF

Beschrijving project

EPDM Solutions is een vrij jong bedrijf dat ontstaan is in januari 2015 (statuten: zie bijlage). Het bedrijf specialiseert zich in dakwerken in EPDM (zowel platte daken als schuine daken). Hierbij worden zowel renovatieprojecten als nieuwbouwprojecten uitgevoerd.

Om de projecten uit te voeren is er een intensieve samenwerking met de bouwheer en de architect van het project.

De waarden van EPDM Solutions zijn:

 • Informeren
 • Inspireren
 • Adequate oplossingen aanbieden

Zowel naar klanten, medewerkers als partners toe.

Met het ESF-project wil EPDM Solutions streven naar een HR-beleid dat:

 • Strategischer is dan het huidige beleid. Op vandaag worden heel veel initiatieven genomen om de tevredenheid van de medewerkers te maximaliseren. Een overkoepelend en strategisch kader, dat vertrekt vanuit de missie en de visie van het bedrijf, de uitdagingen en de langetermijndoelstellingen ontbreekt echter. Tijdens dit project kan dit kader gecreëerd worden, waarbinnen initiatieven geplaatst kunnen worden.
 • Een duurzamere arbeidsrelatie nastreeft dan het huidige HR-beleid.
  Met duurzaam wordt bedoeld:

  • Een intensieve relatie tussen medewerker en EPDM Solutions: bij groei van het bedrijf moet de medewerker als individu kunnen meegroeien.
  • Een langdurige relatie tussen medewerker en EPDM Solutions: medewerkers moeten langer binnen het bedrijf kunnen werken. Vroegtijdige uitval moet vermeden worden. Medewerkers moeten op latere leeftijd nog steeds kunnen werken binnen het bedrijf.
  • Werken aan diversiteit binnen het bedrijf: EPDM Solutions wil een sociaal-verantwoord HR-beleid uitwerken waar elk individu optimale kansen krijgt om een intensieve en langdurige relatie met het bedrijf uit te werken.

Onze partners