Disclaimer

Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de websites www.dakwerkenepdmsolutions.be

Dit is een website van EPDM Solutions (EPDM Solutions BV, met zetel te Oudstrijderslaan 35, 8800 Roeselare en met als ondernemingsnummer 0588.986.671).

1-  Inhoud van de website

De informatie die deze website mogelijk verstrekt mag niet worden beschouwd als specifiek advies. EPDM Solutions kan niet garanderen dat alle informatie op de website actueel, volledig en accuraat is, hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van de website.

De gebruiker van www.dakwerkenepdmsolutions.be is exclusief verantwoordelijk voor beslissingen gemaakt op basis van de inhoud van deze website.

2 – Intellectuele rechten

De inhoud van www.dakwerkenepdmsolutions.be wordt beschermd door auteursrechten en andere toepasselijke wetgeving, reglementeringen en voorschriften in verband met intellectuele eigendom. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van EPDM Solutions mag je de inhoud van deze website niet wijzigen, kopiëren, gebruiken, verwijderen, tonen, downloaden, verdelen, opslaan, doorsturen, reproduceren, publiceren, verkopen, aanpassen, er afgeleide werken mee creëren of ‘reverse-engineeren’.

Je hebt niettemin de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor eigen persoonlijk gebruik en voor intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor jou ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heb je het recht om die materialen te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat je deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat er specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het desbetreffende materiaal.

Meer informatie hierover vind je terug in de algemene voorwaarden van deze website.

3 – Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die je mogelijk verstrekt bij het gebruik van deze website  worden verwerkt volgens de bepalingen van ons privacy statement. EPDM Solutions verzoekt je om deze verklaring aandachtig te lezen.

4 – Koppelingen naar derden 

Op de site kunnen koppelingen toegang bieden tot websites van derden. Mogelijk worden de gekoppelde sites niet gecontroleerd door EPDM Solutions. EPDM Solutions is niet verantwoordelijk voor informatie, gegevens of inhoud die op die gekoppelde sites worden bekendgemaakt.

5 – Overige clausule

Deze disclaimer vormt de volledige overeenkomst tussen jou en EPDM Solutions die jouw gebruik van de website regelt en hij vormt een aanvulling op eventuele bindende overeenkomsten tussen jou en EPDM Solutions.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden.

6 – Contactgegevens

Je kan steeds contact met EPDM Solutions opnemen via onderstaande contactgegevens:

EPDM Solutions BV
Oudstrijderslaan 35 – 8800 Roeselare
info@epdm-solutions.be
051 67 01 59
0472 62 40 70 (WhatsApp)

7 – Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen wij jou hierop attent maken via onze website of via een bericht per e-mail.

Laatste wijziging: 27/03/2023