Meer licht in de ruimte onder jouw plat dak is heel eenvoudig te verkrijgen. Hiervoor kunnen onze dakwerkers een lichtkoepel plaatsen. Anders dan een dakraam heeft een lichtkoepel een gebogen vorm. Meestal is een lichtkoepel van kunststof (acrylaat) in plaats van glas. Aan de nauwkeurige uitvoering van deze werken gaat een goede planning vooraf. Net als de rest van jouw EPDM dak is het noodzakelijk dat een koepel waterdicht en stevig wordt geïnstalleerd. 

Tijdens de voorbereidende fase wordt de plaats van de dakkoepel zorgvuldig bepaald. De plaatsing van de dakbalken wordt daarop afgestemd. Eens de definitieve afmetingen (de dagmaat) gekend zijn gaan onze dakwerkers met de juiste materialen jouw dak op om het dakraam volgens de regels van de kunst te plaatsen. Daarbij hechten we evenveel belang aan de verankering als aan de afdichting.

Kies bij het installeren of repareren van jouw plat dak voor de extra lichtinval door een lichtkoepel die open kan. Zo kan je de ruimte eronder ook extra verluchten.